skip to Main Content

General Pest Control

Terdiri daripada 3 kawalan serangga iaitu Semut, Lipas dan Tikus

Kaedah semburan dengan menggunakan bahan kimia yang bersesuaian seperti tidak berbau dan selamat akan digunakan. Gel Bait juga akan digunakan untuk membantu pengawalan semut dan lipas di Kawasan yang mengandungi makanan terdedah seperti di dapur rumah, tempat penyediaan makanan secara komersial dan sebagainya.

Untuk tikus kaedah umpanan akan digunakan untuk memastikan kawalan tikus dapat dilakukan. Ianya amat sesuai dikawasan infestasi ringan seperti di rumah atau pejabat.

Our office is open daily from 9:00 am to 6:00 pm except for Saturday, Sunday and Public Holidays.

Call support available during office hour from 9.00 am to 6.00 pm daily.

Back To Top
Select Language:

Copyright © GARD Pest Solution | All Right Reserved.